Ile pracodawca płaci za pracownika?

Aktualności 22 czerwca 2022

Rozwój firmy wiąże się zwykle z koniecznością powiększenia zespołu o nowych specjalistów, pozyskiwanych w procesie rekrutacji. Warto wówczas zorientować się, jaki jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika. Może on bowiem się różnić, w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą nawiązano współpracę. Dlatego też w tym tekście odpowiadamy na pytanie: ile pracodawca płaci za pracownika?

Ile pracodawca płaci za pracownika przy najniższej krajowej?

W przypadku zawarcia umowy o pracę do kosztów zatrudnienia zaliczają się przede wszystkim: wynagrodzenie brutto oraz część składek na ubezpieczenie społeczne. Ile pracodawca płaci za pracownika w takim przypadku? Na początku należy podkreślić, że decydując się na zawarcie umowy o pracę, wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż wartość najniższej krajowej. W 2022 roku jest to 3010 zł brutto. A ile pracodawca płaci ZUS-u za pracownika? Do kosztów po jego stronie należy: 
  • ubezpieczenie emerytalne – 9,76% (3010 zł x 9,75%) – 293,78 zł,
  • składka rentowa – 6,50% – 195,65 zł,
  • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% – 50,27 zł,
  • Fundusz Pracy – 2,45% – 73,75 zł,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% – 3,01 zł. 
 
A zatem: ile pracodawca płaci za pracownika przy najniższej krajowej? Po zsumowaniu wynagrodzenia brutto (3010 zł) z łączną wartością składek (616,46 zł) kwota ta wynosi 3626,46 zł. Jak zatem widać, całkowity koszt zatrudnienia w ramach umowy pracy jest wyższy od pensji, która trafia na konto zatrudnionej osoby. 
 
Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, ile pracodawca płaci za pracownika, musimy również wziąć pod uwagę pozostałe koszty. Dotyczy to m.in. kwestii zapewnienia płatnego urlopu (20 lub 26 dni w roku) czy wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Dodatkowe wydatki mogą także wynikać z obowiązku przestrzegania rozmaitych przepisów np. konieczności przechowywania dokumentacji pracowniczej (sprawdź: Jak długo przechowywać dokumenty w firmie?). Pracodawca musi również liczyć się z ewentualną wypłatą środków, gdy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych. Inne koszty mogą wiązać się także z koniecznością zapewniania odpowiedniego sprzętu czy też prowadzenia ewidencji czasu pracy (sprawdź: Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?). Nie bez znaczenia są również opłaty związane z prowadzeniem biura, takie jak np. oprawa dokumentów czy zapewnienie odpowiednich warunków do pracy. 

Ile pracodawca płaci za L4?

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, warto również orientować się, ile pracodawca płaci za chorobowe pracownika. W większości przypadków pokrywa on 80% wynagrodzenia w czasie obowiązywania zwolnienia lekarskiego. Konieczność wypłaty 100% wynagrodzenia w okresie niedyspozycji do pracy następuje w szczególnych przypadkach m.in. ciąży. 
 
Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe (pokrywane przez firmę) przysługuje pracownikowi jedynie przez 33 dni w roku kalendarzowym. To, ile pracodawca zapłaci za L4, zależy także od wieku danego pracownika. W przypadku osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, chorobowe musi być bowiem wypłacane przez 14 dni. Aby dopilnować wspomnianych limitów, a tym samym obowiązek finansowania zasiłku przeszedł na ZUS, warto zadbać o właściwą organizację dokumentacji. Można w tym celu wykorzystać teczki do akt osobowych czy półki na dokumenty (sprawdź także: Organizacja pracy biurowej. Jak wprowadzić ład do biura?).

Ile pracodawca płaci za urlop?

Jeśli chcemy znać realny koszt zatrudnienia nowej osoby, musimy także wiedzieć, ile pracodawca płaci za urlop. W przypadku umowy o pracę firma zobowiązana jest wypłacić pełne wynagrodzenie, pod warunkiem że wypoczynek mieści się w ustalonym limicie. Dla osób zatrudnionych z tego tytułu przez mniej niż 10 lat wynosi on 20 dni. Z kolei zatrudnieni dłużej mogą liczyć na 26 dni wolnego w roku. Co ważne, do stażu pracy zaliczane są tez okresy nauki – np. osoby posiadając wykształcenie wyższe mają doliczane automatycznie 8 lat. Odpowiednia organizacja dokumentów ułatwia dostęp do złożonych wniosków urlopowych, a tym samym pozwala na stałe monitorowanie limitu dla wszystkich pracowników (sprawdź: Archiwizacja dokumentów - jak to robić w biurze?).
 
A ile pracodawca płaci za niewykorzystany urlop? W takiej sytuacji zatrudniona osoba musi otrzymać od firmy ekwiwalent pieniężny, który jest równowartością wynagrodzenia za pozostałe dni wypoczynku. Oblicza się go za pomocą specjalnego współczynnika, który jest wartością stałą w danym roku kalendarzowym. 

Ile pracodawca płaci za umowę zlecenie?

Często zdarza się, że do pracy poszukiwana jest osoba tylko na krótki okres, albo też powierzone ma być jej określone zadanie. Wówczas warto pomyśleć o umowach cywilno-prawnych. Nim jednak je podpiszemy, powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: ile pracodawca płaci za umowę zlecenie? W tym przypadku obliczenie kosztu całkowitego nie jest aż tak skomplikowane. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość na rachunku. 
 
Najkorzystniejsze z perspektywy pracodawcy jest zatrudnienie studenta poniżej 26 roku życia w ramach umowy zlecenia. Wówczas pokrywa on wyłącznie wartość wynagrodzenia brutto. Tak samo jest w przypadku nawiązania współpracy z osobą, która jest zatrudniona w innej firmie i pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie. A ile pracodawca płaci za umowę zlecenie w sytuacji, gdy jest ona jedynym źródłem zatrudnienia danego pracownika? Wówczas koszt zleceniodawcy obejmuje zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS. W efekcie obliczany jest on dokładnie tak samo, jak w przypadku zatrudnienia w ramach umowy o pracę. 
 
Warto jednak pamiętać, że bez względu na to, jaki jest profil osoby zatrudnionej, a tym samym, jakim składkom podlega, wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe od minimalnej stawki godzinowej. W 2022 roku wynosi ona 19,70 zł brutto w przeliczeniu na godzinę. 

Ile pracodawca płaci za chorobowe pracownika na umowie zlecenie? 

Bardzo często pojawia się również pytanie: ile pracodawca płaci za L4 osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. Co istotne, zasiłek chorobowy dla tej grupy pracowników wynosi również 80% wartości wynagrodzenia. Niemniej, już od pierwszego dnia finansowany jest on przez ZUS. 

Ile pracodawca płaci za pracownika zatrudnionego na umowie o dzieło?

Istnieje również możliwość zatrudnienia danej osoby na podstawie umowy o dzieło – ile wówczas pracodawca płaci za pracownika? W tym przypadku obliczenie kosztu całkowitego nie powinno sprawiać żadnego problemu. Firma nie musi bowiem odprowadzać żadnych składek, dlatego brana jest pod uwagę wyłącznie wartość brutto wynagrodzenia. 
 
Nie można przy tym też zapominać, że w praktyce niezwykle trudno jednoznacznie określić, ile pracodawca płaci za pracownika. Jeśli chce on wpłynąć na zwiększenie motywacji lub podnieść morale w zespole, może również zainwestować w pakiet benefitów np. wykupić kartę sportową. Dodatkowym kosztem może okazać się organizacja rozmaitych wydarzeń integracyjnych czy dofinansowanie szkoleń. Dla przykładu: w okresie świąt wiele firm decyduje się na ufundowanie wspólnej kolacji oraz ofiarowanie pracownikom rozmaitych upominków (dowiedz się więcej: Prezenty dla pracowników na święta – jak wybrać je dobrze?).
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszymi poradnikami poświęconymi prowadzeniu własnej firmy: 
 
●      Zakupy do biura – gdzie je zrobić?
●      Pieczątka firmowa – co powinna zawierać?
●      Firmowa wizytówka – wymiary i inne standardy dla wizytówek
●      Laminowanie dokumentów – instrukcja prawidłowej laminacji
●      Jak napisać list oficjalny?